درباره ما

شرکت سپهر نیاز دانا با کد ثبت 14426 در آذر ماه سال ۱۳۹۵ در استان قزوین به رئیس هیئت مدیره ایمان عدل و مدیر عاملی امیرحسین یارکه سلخوری افتتاح شد و این شرکت در راستای خدمات درمانی ، رفاهی ، خدماتی فعالیت خود را آغاز نمود با گذشت چندی این شرکت خدمت خرید خود در زمینه های آموزشی را نیز به مجموعه فعالیتهای خود اضافه نمود و پس از کارآفرینی و موفقیت های بسیار در استان قزوین این شرکت تصمیم به گسترش کار خود گرفت و در مهر ماه سال ۹۷ شعبه جدید خود را در استان مرکزی شهرستان اراک افتتاح نمود و فعالیت خود را نیز شروع کرد که پس از تغییر و تحولات گوناگون مدیرعاملی این شرکت به بابک عدل انتقال یافت این شرکت در سال ۹۸ شعبه های خود را در استان قم و استان گیلان شهرستان رشت در دست تاسیس دارد